Antwoorden op Kamervragen over huisvesting arbeidsmigranten in Boxtel

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over de plannen voor het huisvesten van arbeidsmigranten in de gemeente Boxtel. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over huisvesting arbeidsmigranten in Boxtel