Selectieve woningtoewijzing: Landelijke evaluatie van artikel 8, 9 en 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

De Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek biedt gemeenten de mogelijkheid om in kwetsbare gebieden, waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan, bijzondere maatregelen in te zetten. Een deel van de maatregelen is gericht op de selectieve toewijzing van huurwoningen. Dit rapport onderzoekt de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Selectieve woningtoewijzing: Landelijke evaluatie van artikel 8, 9 en 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (PDF | 59 pagina's | 1,5 mB)