Synthese analyse 16 stedelijke vernieuwingsgebieden: totaalbeeld

Dit onderzoek is een analyse van lokaal opgestelde impact-analyses voor 16 stedelijke vernieuwingsgebieden, om zicht te krijgen op de totale kosten en baten van een gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid.

Synthese analyse 16 stedelijke vernieuwingsgebieden: totaalbeeld (PDF | 12 pagina's | 445 kB)