Rapport `Naar een aanpak voor kwetsbare particuliere woningen`

Onderzoek van Stec Groep naar een doeltreffende aanpak van de slechte bestaande (particulier) woningvoorraad in kwetsbare gebieden te komen en welke instrumenten gemeenten hiervoor hebben.