Ik woon vlakbij grote industrie en maak mij zorgen, hoe regelt de overheid de controle op vervuilende bedrijven?

Bedrijven zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk om zich te houden aan de milieuregels. Omgevingsdiensten houden hier namens gemeenten en provincies toezicht op. Zij controleren vergunningen en kunnen sancties opleggen als bedrijven zich niet aan de regels houden. 

Controle op vergunningen van vervuilende fabrieken

Verschillende taken vallen onder het bevoegd gezag zoals:

  • afgeven van een vergunning;
  • controle op de naleving van die vergunning of een ontheffing;
  • en controle op de algemene rijksregels.

Afhankelijk van het type bedrijf is dit de gemeente, een provincie of het Rijk. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de minder complexe en minder risicovolle bedrijven, provincies en het Rijk voor de complexere en meer risicovolle bedrijven.

Een vergunning of ontheffing wordt verleend zodat een bedrijf bijvoorbeeld met bepaalde gevaarlijk stoffen mag werken. Op die manier werkt de overheid aan een veilig, schoon en leefbaar Nederland.

Milieuregels om omgeving te beschermen

Bedrijven moeten zich houden aan milieuregels, zie uitleg voor het bedrijfsleven over de Omgevingswet.

Toezicht en handhaving op milieueisen en maatregelen

De omgevingsdienst controleert, in opdracht van gemeenten of provincies, of bedrijven zich aan de wet- en regelgeving houden. Zij kunnen namens het bevoegd gezag sancties opleggen. Bijvoorbeeld in de vorm van een dwangsom.

Lees meer informatie over handhaving van de milieuwetgeving.