Mag een basisschool mijn kind schorsen of verwijderen?

Een basisschool mag uw kind schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als het zich agressief gedraagt. U leest meer in de schoolgids over wanneer de basisschool een kind mag schorsen of verwijderen. En hoe u als ouder bezwaar kunt maken.

Schorsing basisschool

Een geschorst kind mag tijdelijk geen lessen volgen en mag niet op school komen. Dit geldt ook voor leerlingen die zijn ingeschreven op scholen voor speciaal basisonderwijs. De school mag uw kind maximaal 1 week (5 schooldagen) schorsen.

Bezwaar tegen schorsing

Bent u het niet eens met de schorsing van uw kind? Dan kunt u op 2 manieren bezwaar maken:

  • Openbare school

    U kunt bezwaar maken bij het schoolbestuur. Levert dit niets op, dan kunt u naar de bestuursrechter stappen.

  • Bijzondere school

    U kunt bezwaar maken bij het schoolbestuur. Levert dit niets op, dan kunt u naar de civiele rechter stappen. U kunt ook een klacht indienen over de schorsing. In de schoolgids vindt u informatie over de klachtenregeling.

Verwijdering basisschool

Een school kan om verschillende redenen een leerling verwijderen. Bijvoorbeeld als:

  • de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden;
  • de leerling zich voortdurend agressief gedraagt;
  • er ernstige ruzies zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn).

Eerst moet het schoolbestuur naar het verhaal van de ouders en de leerkracht luisteren. Dan pas mag de school beslissen over de verwijdering van een leerling.

Bezwaar tegen verwijdering

Bent u het niet eens met de verwijdering van uw kind? Dan kunt u bezwaar maken bij de school. De school moet binnen 4 weken schriftelijk reageren op uw bezwaar. Blijft de school bij het besluit uw kind te verwijderen? Dan zijn er 2 manieren om verder bezwaar te maken:

Bestuur zorgt voor nieuwe school

Het schoolbestuur mag uw kind pas verwijderen als het een nieuwe school voor uw kind heeft gevonden. Voordat wordt besloten tot verwijdering, heeft de school ervoor gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.