Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

Uw kind hoeft niet naar school als het is vrijgesteld van de leerplicht. Er zijn 3 soorten vrijstelling mogelijk. Vrijstelling voor een aantal uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar. Vrijstelling van inschrijving op een school. En vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Vrijstelling leerplicht kinderen van 5 jaar

Vanaf 5 jaar moet uw kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Heeft uw kleuter meer rust nodig? Dan kunt u voor nog 5 extra uur vrijstelling aanvragen. U mag uw kind dan maximaal 10 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hiervoor moet u wel toestemming vragen aan de schooldirecteur.

Deze vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van uw kind te voorkomen. 

Vrijstelling inschrijving op een school

Een kind dat leerplichtig is, moet ingeschreven staan op een school. In een aantal gevallen kunt u vrijstelling van deze inschrijvingsplicht aanvragen. Dat kan bij:

 • Psychische en lichamelijke klachten bij het kind

  Het kan voorkomen dat uw kind door psychische of lichamelijke klachten niet in staat is om onderwijs te volgen. In dat geval kunt u vrijstelling aanvragen. U heeft daarvoor een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig. Deze mag niet ook de behandelaar van uw kind zijn.

 • Bezwaar tegen levensbeschouwelijke richting van buurtscholen

  Heeft u bezwaar tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in de buurt? Dan kunt u vrijstelling aanvragen ‘vanwege richtingsbedenking.’ Voor deze vrijstelling moet u een verklaring afleggen. Gemeenten hebben hiervoor een speciaal formulier.

 • Onderwijs in het buitenland

  Uw kind staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, maar volgt onderwijs in het buitenland. In dat geval moet u elk jaar bij uw gemeente een vrijstelling aanvragen voor inschrijving in Nederland. U moet ook aantonen dat uw kind naar een buitenlandse school gaat.

 • Trekkend bestaan vanwege beroep ouders

  U leidt met uw kind een trekkend bestaan, als kermisexploitant of circusmedewerker? In dit geval krijgt uw kind onder voorwaarden een deel van het jaar een vrijstelling van de leerplicht.

  U vraagt de vrijstelling aan vóór 1 juli bij de leerplichtambtenaar in uw gemeente. De vrijstelling geldt steeds voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Geoorloofd schoolverzuim

Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van schoolverzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze verplichting;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart.

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim

Om vrijstelling van geregeld schoolbezoek te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • bij ziekte moet het schoolhoofd dit op tijd horen (uiterlijk binnen twee dagen);
 • bij een verplichting vanuit een godsdienst of levensovertuiging moet u het schoolhoofd van te voren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet het schoolhoofd vooraf toestemming geven. 

Toestemming voor verlof buiten schoolvakantie

Kunt u door uw beroep of dat van uw partner niet op vakantie tijdens de schoolvakanties?  Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.