Beslisnota bij Kamerbrief voorhang Regeling ontwikkeladvies STAP 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voorhang Regeling ontwikkeladvies STAP 2023 (PDF | 3 pagina's | 2,2 MB)