1e beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het STAP-budget

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

1e beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het STAP-budget (PDF | 3 pagina's | 1,9 MB)