Beslisnota's bij Kamerbrief afronding STAP-budget 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief afronding STAP-budget 2023