Beslisnota bij Ontwerpregeling Tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Ontwerpregeling Tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures