Beslisnota's bij Kamerbrief over inzet resterende STAP-middelen 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over inzet resterende STAP-middelen 2023