Beslisnota bij Afschrift brief aan NHA over STAP-regeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Afschrift brief aan NHA over STAP-regeling