Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over LLO

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over LLO