Onderzoek benutting individuele leer- en ontwikkelbudgetten

Het kabinet heeft opdracht gegeven het gebruik van individuele leer- en ontwikkelbudgetten te onderzoeken. Daarbij gaat het ook om de manieren waarop het gebruik van die budgetten wordt gestimuleerd.

Onderzoek benutting individuele leer- en ontwikkelbudgetten

In het onderzoek is gekeken naar hoe een budget beschikbaar wordt gesteld en wat de achtergrondkenmerken van de gebruikers zijn. Daarvoor zijn werkgevers benaderd in sectoren waarvan bekend is dat er cao-afspraken zijn over een individueel leer- en ontwikkelbudget. Het tweede deel van het onderzoek zoomt in op interventies die het gebruik van een individueel budget stimuleren. Zoals workshops of begeleiding. Het ministerie van SZW heeft subsidie verstrekt om te experimenteren met het individueel leer- en ontwikkelbudget (ILOB) en te onderzoeken op welke manier het gebruik van een ILOB gestimuleerd kan worden.