Quickscan sectoraal maatwerk

Als onderdeel van de evaluatie van het programma NL leert door is er onderzoek gedaan naar het bereik en de financiële benutting van de sectorale maatwerkregeling. De samenwerkingsverbanden die meededen aan de regeling zijn over het algemeen tevreden. Wel hadden ze moeite om de beoogde deelnemersaantallen te bereiken vanwege een gebrek aan interesse bij werknemers en werkgevers. Wat voor impact de regeling heeft op de deelnemers zal meegenomen worden in de verdere evaluatie.

Quickscan sectoraal maatwerk