Procesevaluatie NL Leert door

In het kader van de overkoepelende evaluatie van het crisisprogramma NL leert door is er onderzoek gedaan naar de implementatie en totstandkoming van de drie regelingen die onder het programma vallen, met daarbij een overzicht van de succesfactoren en verbeterpunten. De regelingen zijn binnen een korte tijd ontworpen en ondanks een snelle implementatie zijn de meeste deelnemers tevreden over de regelingen. Wel kan worden vastgesteld dat het gratis aanbieden van hulp en ondersteuning zorgt voor minder prikkels bij deelnemers om de trajecten daadwerkelijk ook af te ronden.

Procesevaluatie NL Leert door