Bijlage 2. Toelichting op eindevaluatie experiment vraagfinanciering hoger onderwijs

Bijlage bij de 'Kamerbrief over uitwerking onderwijsagenda LLO'. De bijlage gaat over de eindevaluatie van het experiment vraagfinanciering in het hoger onderwijs dat liep van 2016 tot 2023.

Bijlage 2. Toelichting op eindevaluatie experiment vraagfinanciering hoger onderwijs