Bijlage 3. Eindevaluatie experiment vraagfinanciering deeltijd en duaal hoger onderwijs

Bijlage bij de 'Kamerbrief over uitwerking onderwijsagenda LLO'. De bijlage gaat over de eindevaluatie van het experiment vraagfinanciering in het deeltijd en duaal hoger onderwijs.

Bijlage 3. Eindevaluatie experiment vraagfinanciering deeltijd en duaal hoger onderwijs