Besluit Woo-verzoek beslisnota bij Kamerbrief overslaan januari-aanvraagtijdvak STAP-regeling

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van de gelakte passage in de openbaar gemaakte beslisnota bij de Kamerbrief over het overslaan van het januari-aanvraagtijdvak van de STAP-regeling. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).