Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking verslag achtergrondgesprek STAP-budget

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van het verslag van het achtergrondgesprek over het STAP-budget. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over openbaarmaking verslag achtergrondgesprek STAP-budget