Subsidie uit expeditie-regeling voor partijen in samenwerkingsverband

Partijen in een samenwerkingsverband kunnen vanaf 23 mei 2022 subsidie aanvragen uit de expeditie-regeling. Dit geld kunnen zij gebruiken voor Duurzame Inzetbaarheid (DI) van medewerkers. En voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). 

Aanvragen van subsidie uit expeditie-regeling

Vanaf 23 mei 2022 kan een samenwerkingsverband de subsidie aanvragen bij het Subsidieportaal van SZW. Dit kan tot 24 juni 2022, 17.00 uur. Het samenwerkingsverband moet ten minste bestaan uit:
 

  • een partij uit de praktijk. Dat is in dit geval een werkgeversorganisatie, een werknemers organisatie, een O&O fonds, of een brancheorganisatie.  
  • een onderzoeksinstelling.

Kijk aan welke eisen uw subsidieaanvraag moet voldoen. En welke regels en voorwaarden gelden bij een subsidieaanvraag.

Behoud gezonde en fitte medewerkers

Met het geld kunnen samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld uitzoeken hoe een organisatie het beste de werkdruk kan verminderen. Of hoe een organisatie kan investeren in de ontwikkeling van werkenden. En of andere maatregelen ook geschikt zijn om werknemers gezond en fit te houden. Bij een gekozen maatregel wordt er ook onderzoek gedaan om te zien of het werkt. Er wordt dan ook gekeken hoe een maatregel bij andere organisaties goed zou kunnen werken.

Doel van de expeditie-regeling

Bedrijven en organisaties moeten makkelijker kunnen weten welke maatregelen nuttig zijn als ze willen investeren in Duurzame Inzetbaarheid of Leven Lang Ontwikkelen. Dat kan door bestande kennis uit de wetenschap of praktijk meer toepasbaar te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • veiliger, gezonder en vitaler werken;
  • goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  • leven lang ontwikkelen;
  • eigen regie op de loopbaan.

Hoogte subsidiebedrag in 2022

Er is in 2022 in totaal € 15 miljoen subsidiegeld beschikbaar. In 2024 is er opnieuw een mogelijkheid voor samenwerkingsverbanden om een aanvraag te doen.