Subsidie uit expeditie-regeling voor partijen in samenwerkingsverband

Partijen in een samenwerkingsverband kunnen vanaf 27 mei 2024 opnieuw subsidie aanvragen uit de expeditie-regeling. Dit geld kunnen zij gebruiken voor Duurzame Inzetbaarheid (DI) van medewerkers. En voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO). 

Aanvragen van subsidie uit expeditie-regeling

Vanaf 27 mei 2024 kan een samenwerkingsverband de subsidie aanvragen bij het Subsidieportaal van SZW. Dit kan tot 21 juni 2024, 17.00 uur. Het samenwerkingsverband moet ten minste bestaan uit:
 

  • een partij uit de praktijk. Dat is in dit geval een werkgeversorganisatie, een werknemers organisatie, een O&O fonds, of een brancheorganisatie.  
  • een onderzoeksinstelling.

De Expeditie-regeling 2024 geeft een beknopt overzicht van de regeling. Bekijk ook de eisen, regels en voorwaarden van een subsidieaanvraag.

Behoud gezonde en fitte medewerkers

Met het geld kunnen samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld uitzoeken hoe een organisatie het beste de werkdruk kan verminderen. Of hoe een organisatie kan investeren in de ontwikkeling van de medewerker. En of andere maatregelen ook geschikt zijn om werknemers gezond en fit te houden. Bij een gekozen maatregel wordt er ook onderzoek gedaan om te zien of het werkt. Er wordt dan ook gekeken hoe een maatregel bij andere organisaties goed zou kunnen werken.

Doel van de expeditie-regeling

Bedrijven en organisaties moeten makkelijker kunnen weten welke maatregelen nuttig zijn als ze willen investeren in Duurzame Inzetbaarheid of Leven Lang Ontwikkelen. Dat kan door te onderzoeken waarom en wanneer een bepaalde maatregel werkt. En door bestaande kennis uit de wetenschap of praktijk meer toepasbaar te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • veiliger, gezonder en vitaler werken;
  • goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  • leven lang ontwikkelen;
  • eigen regie op de loopbaan.

Hoogte subsidiebedrag in 2024

Er is in 2024 in totaal € 18,5 miljoen subsidiegeld beschikbaar.