SLIM-regeling

In het midden- en kleinbedrijf (mkb) is het minder gewoon dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werk. Door seizoensarbeid is het ook in de landbouw, horeca en recreatiesector lastig een leerrijke werkomgeving te ontwikkelen. Met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend maken.

Subsidieregeling speciaal voor het mkb

De volgende 3 groepen mogen de Subsidie leren en ontwikkelen in het mkb aanvragen;

  • mkb-ondernemingen;
  • samenwerkingsverbanden in het mkb;
  • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Kijk op de menukaart welke activiteiten in aanmerkingen komen voor SLIM subsidie.

Doelen van de SLIM-subsidie

De subsidie is voor allerlei nieuwe ideeën gericht op leren en ontwikkelen. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de volgende 4 activiteiten:

  • Doorlichting onderneming. Bijvoorbeeld om een externe adviseur in te schakelen om je bedrijf door te laten lichten. En een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken. Hiermee gaat je bedrijf direct aan de slag.
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers. Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt een ondernemer zijn medewerkers vitaal te houden. Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.
  • De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool. Of ontwikkeling van een systeem van ontwikkelgesprekken met werknemers. Of het opschalen en uitbreiden van succesvolle projecten.
  • Derde leerweg. Een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Kennis- en ondersteuningsprogramma SLIM

Katapult is een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Katapult voert een kennis- en ondersteuningsprogramma voor aanvragers van de SLIM-subsidie uit. Door dit programma:

•         komen projecten met elkaar in contact om van elkaar te leren, 
•         kunnen aanvragers deelnemen aan kennisbijeenkomsten,
•         is er de gelegenheid om vragen te stellen over de subsidie.

Daarnaast is er een website met praktijkvoorbeelden en praktische tips: Leren en ontwikkelen in het mkb

Informatie over en aanvragen van SLIM subsidie

Kijk op de website van Uitvoering van Beleid voor meer informatie over het aanvragen van de SLIM-subsidie