Wijzigingen SLIM-regeling open ter consultatie

Mkb’ers en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector kunnen jaarlijks aanspraak maken op subsidie vanuit de SLIM-regeling. Deze regeling helpt ondernemers om leren en ontwikkelen binnen het bedrijf te stimuleren. Om de regeling te verbeteren en te verduidelijken worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingsregeling staat nu open ter consultatie.

Via de wijzigingsregeling wordt het maximale subsidiabele uurtarief van externe adviseurs verhoogd van € 125 naar € 135 per uur (exclusief btw). Dit doet meer recht aan de veranderende economische omstandigheden. Ook wordt straks om een loonstrook gevraagd, om duidelijk te maken of de opgevoerde loonkosten voor interne uren realistisch en marktconform zijn.

Vanuit de SLIM-regeling komen verschillende activiteiten in aanmerking voor subsidie. Twee van deze activiteiten hadden meer toelichting nodig om aanvragers meer duidelijkheid te geven. De eerste verduidelijking laat zien dat een leercultuurscan kan worden aangevraagd. Via deze scan wordt duidelijk welke ontwikkelbehoefte er is om de leerrijke werkomgeving in de organisatie te versterken. Daarnaast wordt de term ‘methode’ in de regeling aangepast naar ‘L&O-methode’, omdat die in de eerste plaats gericht moet zijn op het leren en ontwikkelen van medewerkers in de organisatie. Aanvragers van SLIM-subsidie moeten duidelijk maken hoe de L&O-methode structureel bijdraagt aan de leercultuur in de onderneming.

Reageer tot en met 2 november op de internetconsultatie

De wijzigingsregeling die de SLIM-regeling aanpast staat nu online ter openbare (internet)consultatie. Iedereen die dat wil, kan tot en met 2 november reageren op internetconsultatie.nl.