Hoe vraag ik het levenlanglerenkrediet aan?

Het levenlanglerenkrediet is beschikbaar voor iedereen tot 56 jaar zonder recht op studiefinanciering. U gebruikt het levenlanglerenkrediet om een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo te volgen. Vanaf studiejaar 2024-2025 wordt de leeftijdsgrens verhoogd tot 57 jaar. Dit houdt verband met de stijging van de AOW-leeftijd.

U vraagt het levenlanglerenkrediet bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Lening voor collegegeld of lesgeld

Met het krediet mag u per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Het bedrag mag niet meer zijn dan u betaalt aan collegegeld of lesgeld. U leent voor een opleiding of losse modules uit een opleiding.

Duur van het krediet

U krijgt het krediet voor de duur van een studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit 5 jaar. Voor studies die langer dan 4 jaar duren, kunt u langer krediet krijgen.

Wanneer moet ik het levenlanglerenkrediet terugbetalen?

U moet de lening binnen 15 jaar met rente terugbetalen. De terugbetalingsperiode start op 1 januari van het jaar nadat u het levenlanglerenkrediet stopt. U begint per 1 mei met terugbetalen. DUO gebruikt de eerste maanden om de terugbetaling voor te bereiden. 

De hoogte van de aflossing is afhankelijk van de hoogte van de lening, de rente, uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Meer informatie over het aflossen van het levenlanglerenkrediet vindt u op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).