Zorg voor mensen met een beperking

De zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking moet ook in de toekomst mogelijk en betaalbaar zijn. En moet blijven passen bij wat mensen met een beperking nodig hebben. Het kabinet maakt daarom tot 2027 € 138 miljoen vrij voor de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking.

Verschillende aandoeningen en zorgvragen

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of gedragsproblemen. Hun behoefte aan zorg en ondersteuning is verschillend. Net als wat hun naasten nodig hebben.

Regelhulp.nl biedt een overzicht van zorg en voorzieningen die passen bij de ziekte of beperking. De hulp is geregeld in verschillende wetten.

Passende zorg voor mensen met beperking

De overheid wil de zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap en de mensen om hen heen toekomstbestendig maken. Met goede hulp die aansluit bij wat mensen nodig hebben, kunnen zij meedoen in de samenleving.

De uitgangspunten staan in de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Die plannen gaan verder met de resultaten van het programma Volwaardig Leven van de afgelopen jaren. 

De overheid heeft hierbij de volgende doelen: 

Video’s over zorg voor mensen met beperking

De filmreeks Op weg naar de toekomst: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking laat zien hoe de zorg aan mensen met verschillende beperkingen eruitziet en wat er de afgelopen jaren verbeterd is.