Antwoorden op Kamervragen over jaarverslag 2020 Regionale toetsingscommissies euthanasie

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Eerste Kamer antwoorden op vragen over het jaarverslag 2020 van de Regionale toetsingscommissies euthanasie. De vragen zijn gesteld door leden van de Fractie-Nanninga en de leden van de fracties van de ChristenUnie en SGP.