Wetsgeschiedenins van de Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Analyse van hetgeen dat tijdens de parlementaire behandeling aan de orde is gekomen over de schriftelijke wilsverklaring, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet toetsing levensbeƫindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.