Animatie over euthanasiewet en de zes zorgvuldigheidseisen