Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voorhang Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden