Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Van Houwelingen over zero-emissiezones brandstofauto’s

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op motie Van Houwelingen over zero-emissiezones brandstofauto’s