Emissiefactoren voor snelwegen en niet-snelwegen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt gegevens bekend die overheden moeten gebruiken bij de berekening van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. Deze gegevens zijn ruwe gegevens die bedoeld zijn voor gebruik in rekenmodellen. 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. De emissiefactoren geven aan hoeveel vervuilende stoffen een voertuig uitstoot. Op dit moment (april 2024) worden deze emissiefactoren vastgesteld in de Omgevingsregeling.