Hoe kan ik luchtvervuiling berekenen?

Als onderzoeker kunt u luchtvervuiling berekenen met invoergegevens van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Op 15 maart 2017 heeft IenM de nieuwe invoergegevens bekendgemaakt.

Overheid controleert jaarlijks luchtvervuiling

Onderzoekers berekenen voor overheid en bedrijfsleven de luchtkwaliteit. De overheid moet jaarlijks controleren hoe het is met de luchtvervuiling. Ook moeten de overheid en bedrijven bepalen wat de gevolgen zijn van hun ruimtelijke plannen voor de luchtkwaliteit.

Invoergegevens voor berekening luchtkwaliteit

Onderstaande bestanden zijn voor gebruik in rekentools voor luchtkwaliteit.

Invoergegevens berekening luchtkwaliteit
Achtergrondconcentraties
Emissies van een voertuig
Emissies fijn stof door dieren
Meteorologie
Ruwheidskaart