Hoe kan ik als onderzoeker luchtvervuiling berekenen?

Als onderzoeker kunt u luchtvervuiling berekenen met de jaarlijkse invoergegevens luchtkwaliteit. De meest recente invoergegevens zijn van 21 maart 2024.

Overheid controleert jaarlijks luchtvervuiling

Onderzoekers berekenen voor overheid en bedrijfsleven de luchtkwaliteit. De overheid moet jaarlijks monitoren hoe het is met de luchtvervuiling. Ook moeten de overheid en bedrijven bepalen wat de gevolgen zijn van hun ruimtelijke plannen voor de luchtkwaliteit.

Invoergegevens voor berekening luchtkwaliteit

Onderstaande bestanden zijn voor gebruik in rekentools voor luchtkwaliteit.

Achtergrondconcentraties:

Emissies van een voertuig:

Emissies fijnstof door dieren:

  • De emissiefactoren voor fijnstof (PM10) voor huisvestingssystemen staan in bijlage  V van de Omgevingsregeling. Een huisvestingssysteem is het deel van de stal waarin een veehouder dieren van 1 diercategorie op dezelfde manier houdt.
    Daarnaast kunnen veehouders extra technieken gebruiken om de emissie van fijnstof te verminderen. Deze technieken staan in bijlage VI van de Omgevingsregeling. Gebruikt een veehouder een combinatie van extra technieken in een stal? Dan moet u het rekenmodel Vee-combistof gebruiken. 

Meteorologie:

Ruwheidskaart:

Rekenmethoden

U kunt de standaardrekenmethoden SRM1, SRM2 en SRM3 gebruiken om:

  • de gevolgen van weggebruik of milieubelastende activiteiten voor de luchtkwaliteit te berekenen;
  • de luchtkwaliteit te monitoren.

U kunt ook een van de andere goedgekeurde rekenmethoden gebruiken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het vaststellen van de luchtkwaliteit op iplo.nl.

Documenten