Hoe kan ik luchtvervuiling berekenen?

Als onderzoeker kunt u luchtvervuiling berekenen met de jaarlijkse invoergegevens luchtkwaliteit. De meest recente invoergegevens zijn van 15 maart 2018.

Overheid controleert jaarlijks luchtvervuiling

Onderzoekers berekenen voor overheid en bedrijfsleven de luchtkwaliteit. De overheid moet jaarlijks controleren hoe het is met de luchtvervuiling. Ook moeten de overheid en bedrijven bepalen wat de gevolgen zijn van hun ruimtelijke plannen voor de luchtkwaliteit.

Invoergegevens voor berekening luchtkwaliteit

Onderstaande bestanden zijn voor gebruik in rekentools voor luchtkwaliteit.

Invoergegevens berekening luchtkwaliteit
Achtergrondconcentraties
Emissies van een voertuig
Emissies fijn stof door dieren
Meteorologie
Ruwheidskaart

Documenten