Hoe kan ik als onderzoeker luchtvervuiling berekenen?

Als onderzoeker kunt u luchtvervuiling berekenen met de jaarlijkse invoergegevens luchtkwaliteit. De meest recente invoergegevens zijn van 15 maart 2023.

Overheid controleert jaarlijks luchtvervuiling

Onderzoekers berekenen voor overheid en bedrijfsleven de luchtkwaliteit. De overheid moet jaarlijks monitoren hoe het is met de luchtvervuiling. Ook moeten de overheid en bedrijven bepalen wat de gevolgen zijn van hun ruimtelijke plannen voor de luchtkwaliteit.

Invoergegevens voor berekening luchtkwaliteit

Onderstaande bestanden zijn voor gebruik in rekentools voor luchtkwaliteit.

Achtergrondconcentraties:

Emissies van een voertuig:

Emissies fijn stof door dieren:

Meteorologie:

Ruwheidskaart:

Documenten