Beleidsdoorlichting artikel 21 Duurzaamheid, onderdeel stalsystemen

De beleidsdoorlichting richt zich op artikel 21 Duurzaamheid van de Rijksbegroting, onderdeel stalsystemen.


Het onderdeel stalsystemen bestaat uit de volgende deelonderwerpen:

  • beoordeling stalsystemen;
  • emissiebeleid ammoniak uit stallen;
  • emissiebeleid fijnstof uit stallen;
  • geurbeleid veehouderij;
  • emissiebeleid endotoxinen;
  • emissiebeleid mestopslag;
  • emissiebeleid mestverwerking en covergisting.