Ontwerp Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden

Ontwerpregeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De regeling bevat regels voor het verstrekken van een rijksbijdrage voor schoon en emissieloos bouwen.

Ontwerp Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden