Schone Lucht Akkoord

De Rijksoverheid wil de luchtkwaliteit in Nederland voor alle inwoners verbeteren. Daarom wil de Rijksoverheid begin 2020 het Schone Lucht Akkoord (SLA) sluiten met gemeenten en provincies.

Gezondheidsschade door luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging kan gezondheidsschade veroorzaken, zoals luchtweg- en longaandoeningen. Er zijn verschillende oorzaken van luchtverontreiniging. Bijvoorbeeld:

  • verkeer;
  • landbouw;
  • houtstook;
  • industrie;
  • scheepvaart.

Luchtvervuiling in 2030 voor helft verminderen

Het doel van het SLA is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. Voor de delen in Nederland waar de lucht het meest vervuild is, komen er extra maatregelen. Dan gaat het om de gebieden rond de grote steden en in de buurt van intensieve veehouderijen. De gezondheidsschade door luchtverontreiniging moet in 2030 zijn gehalveerd. Het is nodig dat het Rijk, gemeenten en provincies samenwerken om de juiste maatregelen te nemen.

Internationale samenwerking tegen luchtverontreiniging

Om de kwaliteit van de lucht te verbeteren werkt Nederland ook samen met andere landen binnen Europa aan internationaal luchtbeleid.

Inspraak voor beleidsmakers bij alle overheden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stelt het SLA op samen met gemeenten en provincies. In 2020 organiseert IenW verschillende bijeenkomsten voor beleidsmakers, handhavers en medewerkers van maatschappelijke organisaties. Betrokkenen kunnen meer informatie over het Schone Lucht Akkoord aanvragen.

Planning Schone Lucht Akkoord

De Rijksoverheid heeft in de hoofdlijnenbrief Schone Lucht Akkoord de inzet en uitwerking van het SLA toegelicht. Die brief ging in juli 2019 naar de Tweede Kamer. Planning is om het akkoord met alle partijen in het begin van 2020 te ondertekenen en te publiceren.