Memorie van toelichting bij wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting IenW vanwege extra maatregelen Caribisch Nederland

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vanwege extra maatregelen die worden genomen in Caribisch Nederland door de crisis rondom het coronavirus.

Aanbiedingsbrief bij 3e incidentele suppletoire begroting LNV vanwege Noodpakket banen en economie en wijzigingen aanpak stikstofproblematiek (PDF | 1 pagina | 93 kB)
 

Aanvullende begrotingen door extra uitgaven

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.