Wetsvoorstel 3e incidentele suppletoire begroting FIN vanwege Noodpakket banen en economie 2.0 en crisismaatregel SURE

Wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Financiën (FIN) vanwege het Noodpakket banen en economie 2.0 en de Europese crisismaatregel SURE die nodig zijn vanwege de crisis rondom het coronavirus.

Wetsvoorstel 3e incidentele suppletoire begroting FIN vanwege Noodpakket banen en economie 2.0 en crisismaatregel SURE (PDF | 3 pagina's | 66 kB)

Extra uitgaven in suppletoire begroting

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.

Europese crisismaatregel SURE

Het doel van de Europese crisismaatregel SURE (European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency) is:

  • tijdelijke steun voor burgers om inkomensverlies door de coronacrisis op te vangen;
  • de toename van werkloosheid beperken;
  • bepaalde uitgaven voor gezondheidszorg financieren.