Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 4e incidentele suppletoire begroting OCW vanwege intensivering aanpak tekorten in onderwijs en lerarenopleidingen

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om de aanpak van tekorten in het onderwijs en bij lerarenopleidingen te intensiveren.

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 4e incidentele suppletoire begroting OCW vanwege intensivering aanpak tekorten in onderwijs en lerarenopleidingen (PDF | 6 pagina's | 147 kB)

Extra uitgaven in suppletoire begroting

Voor de aanpak van de coronacrisis doen ministeries extra uitgaven die nog niet in de begroting stonden. De extra uitgaven staan in een aanvullende begroting. Die wordt ook wel een suppletoire begroting genoemd.