Memorie van toelichting 5e Incidentele Suppletoire Begroting EZK (XIII)

Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (5e incidentele suppletoire begroting inzake het Steun-en herstelpakket).

Memorie van toelichting 5e Incidentele Suppletoire Begroting EZK (XIII) (PDF | 13 pagina's | 547 kB)