Memorie van toelichting 5e Incidentele Suppletoire Begroting OCW

Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (5e incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19).

Memorie van toelichting 5e Incidentele Suppletoire Begroting OCW (PDF | 8 pagina's | 321 kB)