Wanneer ben ik mantelzorger?

U geeft mantelzorg als u hulp biedt aan iemand. Niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren. 

Mantelzorg

Mantelzorg is meestal langdurig en/of intensief. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals een huishouden voeren. Soms verrichten mantelzorgers verpleegkundige handelingen. Zij kunnen niet zomaar stoppen met deze hulp.

Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven.

Gebruikelijke hulp of vrijwilligerswerk

Gebruikelijke hulp valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke hulp of zorg is de dagelijkse zorg die huisgenoten elkaar bieden omdat zij samen het huishouden voeren. Daar zijn zij samen verantwoordelijk voor.

Vrijwilligers kunnen zorg verlenen. Maar zij kiezen ervoor om te zorgen. Op een moment in hun leven dat zij hier tijd voor willen en kunnen maken. Vrijwilligerswerk is onverplicht, onbetaald en altijd in enig georganiseerd verband.

Tijdelijke vervanging van de mantelzorger (respijtzorg)

Wie mantelzorger is, loopt het risico dat alle aandacht altijd naar de zorg voor de ander gaat. Overbelasting en eenzaamheid liggen op de loer. Daarom moet u als mantelzorger ook tijd voor uzelf houden. U kunt dan regelen dat een ander de zorg die u biedt overneemt. Dat is meestal tijdelijk, maar kan ook structureel. Bijvoorbeeld elke maand een weekend. Een beroepskracht of vrijwilliger neemt de zorg dan over. Dit heet respijtzorg. Meer informatie over respijtzorg leest u op de website van Mantelzorg.nl.