Wanneer ben ik mantelzorger?

U geeft mantelzorg als u voor iemand zorgt in uw omgeving. U doet dat vrijwillig, omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren.

Mantelzorg

Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn.  Denk aan jongeren die meehelpen met de zorg voor een gehandicapt gezinslid. Of een volwassene die zorgt voor een familielid, vriend of buur. Vijf miljoen Nederlanders zijn mantelzorger.

De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Denk aan:

  • hulp bij het huishouden zoals koken of schoonmaken;
  • geestelijke steun, bijvoorbeeld bij depressie;
  • verplegen van iemand met een handicap.

Soms verrichten mantelzorgers verpleegkundige handelingen. Zoals een dagelijkse insuline-injectie aan een diabetespatiënt.

Door mantelzorg kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. De hulp gaat verder dan vrijwilligerswerk of de hulp die huisgenoten aan elkaar geven.

Hulp bij mantelzorg

De meeste mantelzorgers zorgen met liefde voor een ander. Maar het kan ook moeilijk zijn. U kunt hulp krijgen bij mantelzorg. Bijvoorbeeld in het huishouden of door ervaringen te delen.

Betaalde en onbetaalde mantelzorg

Mantelzorg is meestal onbetaald. Maar sommige mantelzorgers krijgen wel een vergoeding. Die komt dan uit het persoonsgebonden budget (PGB). Het PGB is voor mensen die specifieke zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door een handicap. Een PGB aanvragen gaat via uw gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor in uw regio.

Geen mantelzorg: gebruikelijke hulp of vrijwilligerswerk

Gebruikelijke hulp valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke hulp of zorg is de dagelijkse zorg die huisgenoten elkaar bieden omdat zij een huishouden delen. Zij zijn dan samen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de boodschappen en het huis schoon houden.

Vrijwilligerswerk valt ook niet onder mantelzorg. Een vrijwilliger helpt iemand in georganiseerd verband, bijvoorbeeld via een stichting of goed doel.

Mantelzorger blijven bij opname in zorginstelling

Als degene waarvoor u zorgt naar een zorginstelling gaat, nemen professionele hulpverleners een deel van de zorg over. Uw mantelzorg blijft daarbij nodig.  Uw rol verandert wel. Het is belangrijk om hierover goede afspraken te maken met de professionele zorgverleners.

Dat kan tijdens de bespreking van het zorgplan. Hierin staan de afspraken die de instelling met uw naaste maakt over de zorg. Maak tijdens het gesprek duidelijk welke hulp en ondersteuning u nog wilt geven. En stel een zorgrooster vast met een verdeling van zorgtaken tussen u en de professionele zorgverleners.

Kijk voor meer informatie op de pagina Uw naaste in een zorgorganisatie? 8 tips op de website van MantelzorgNL.

Persoonlijk overzicht maken over zorg regelen

Als iemand in uw omgeving zorg nodig heeft, moet u veel regelen. Wilt u weten wat u moet doen? En waar u mogelijk recht op heeft? Vul dan een paar vragen in en krijg een persoonlijk overzicht over zorg regelen. U kunt een overzicht maken voor uw partner of uw ouder.