Wanneer ben ik mantelzorger?

U geeft mantelzorg als u hulp biedt aan iemand. Niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, maar omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren. 

Mantelzorg is doorgaans langdurig en/of intensief. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij noodzakelijke dagelijkse activiteiten zijn. Zoals het voeren van een huishouden. De hulp gaat verder dan de gebruikelijke hulp die huisgenoten aan elkaar geven. Door deze hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving.

Verschil mantelzorg en gebruikelijke hulp

Gebruikelijke hulp valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke hulp is de hulp die redelijkerwijs van huisgenoten onderling mag worden verwacht.

Tijdelijke vervanging van de mantelzorger (respijtzorg)

Wie mantelzorger is, loopt het risico dat alle aandacht altijd is gericht op de zorg voor een ander. Overbelasting en eenzaamheid liggen op de loer. Daarom moet u als mantelzorger ook tijd voor uzelf houden. U kunt dan regelen dat een ander de zorg die u biedt overneemt. Dat is meestal tijdelijk, maar kan ook structureel. Bijvoorbeeld elke maand een weekend. Een beroepskracht of vrijwilliger neemt de zorg dan over. Dit heet respijtzorg. Meer over respijtzorg leest u op Respijtwijzer.nl.