Beslisnota bij Kamerbrief over nota van wijziging Verzamelwet VWS 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over nota van wijziging Verzamelwet VWS 2023 (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)