Beslisnota bij Kamerbrief over adviesrapport Zorginstituut Nederland: 'De klinisch fysicus in artikel 3 van de Wet BIG?'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over adviesrapport Zorginstituut Nederland: 'De klinisch fysicus in artikel 3 van de Wet BIG?'