Meer informatie nieuwe regels medische hulpmiddelen

Wilt u meer weten over de invoering van de nieuwe regels voor medische hulpmiddelen (MDR) en in-vitro diagnostica (IVDR)? Er zijn brochures, wetteksten, websites en verslagen van verschillende bijeenkomsten die u kunt raadplegen.

Koepel- en brancheorganisaties

Veel koepel- en brancheorganisaties communiceren actief met de eigen leden via bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Ook organiseren zij evenementen en seminars over de verordeningen. U kunt zelf contact opnemen met uw koepel- of brancheorganisatie voor meer informatie.

Kijk op de verschillende websites van belanghebbende partijen zoals koepels van zorginstellingen, fabrikanten of aangemelde instanties.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voor vragen of opmerkingen over de nieuwe regels kunt u contact opnemen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport via: medicaldevices@minvws.nl.

Brochures en informatiedocumenten

Europese Commissie

De Europese Commissie publiceert veel (Engelstalige) informatie over de nieuwe regels voor medische hulpmiddelen (MDR) en in-vitro diagnostica (IVDR).

Wetteksten