Wat is het verschil tussen medische hulpmiddelen en medische technologie?

De termen medische technologie en medische hulpmiddelen worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Medische technologie is eigenlijk breder dan medische hulpmiddelen.

Medische hulpmiddelen en technologieën zijn alle hulpmiddelen en apparatuur met een medisch doel. Medische hulpmiddelen en technologieën worden gebruikt bij de behandeling van een ziekte of aandoening, zoals een operatierobot. Of een ziekte of aandoening voorkomen of voorspellen, zoals een genetische testen. Andere voorbeelden van medische hulpmiddelen zijn rolstoelen, bloedglucosemeters en borstimplantaten. Naar schatting zijn er wel 500.000.

Aantal medische hulpmiddelen neemt toe

Door de jaren heen zijn er steeds meer en nieuwe medische hulpmiddelen en technologieën ontwikkeld. Door deze hulpmiddelen kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Ook krijgen zij beter ondersteuning in het ziekenhuis of verpleeghuis.