Wat moet ik doen als ik klachten heb over mijn stent, borstprothese of een ander implantaat?

Klachten over implantaten kunt u melden bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten. Als het nodig is, start het meldpunt een onderzoek.

Bijwerkingen implantaten melden

Het is belangrijk dat u mogelijke bijwerkingen van een implantaat meldt. Alleen zo kunnen problemen met een implantaat snel gesignaleerd worden.

U meldt een klacht online op de website van het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten. Daar staat een online vragenlijst.

Gegevens nodig voor melding

In het meldformulier moet u ook gegevens over het implantaat invullen (zoals fabrikantnaam, serienummer). Deze gegevens kunt u opvragen bij uw zorgverlener.

Vanaf 1 juli 2019 krijgt u van de zorgverlener deze gegevens schriftelijk als u een implantaat krijgt. Uw zorgverlener stuurt deze gegevens ook door aan het Landelijk Implantaten Register (LIR). Het LIR verzamelt gegevens over ingebrachte implantaten.

Landelijk Implantaten Register

De Inspectie voor Gezondheid in oprichting (IGJ i.o.) beheert het implantatenregister. In het register staan alleen gegevens over het implantaat, niet uw persoonsgegevens.

Waarschuwing als er iets mis is met implantaat

Levert een implantaat problemen of risico’s op? Dan neemt de inspectie contact op met de zorgverlener die de implantaatgegevens heeft geleverd. Die vertelt u wat er mis is en zal u ook behandelen als dat nodig is.

Video Landelijk Implantaten Register

Deze video legt uit waarom het LIR wordt ingesteld en hoe het LIR werkt.

Het Landelijk Implantaten Register heeft als doel de patiëntveiligheid te vergroten. Er zijn de afgelopen jaren een aantal incidenten geweest met grote gezondheidseffecten. Problemen met bekkenbodemmatjes, borstprotheses en stents. Om patiënten te helpen als er een incident is, moeten de gegevens van het implantaat bekend zijn: in het Landelijk Implantaten Register. Als er iets mis is met een implantaat weten we direct voor hoeveel Nederlanders dat gevolgen kan hebben. We kunnen die mensen direct laten inlichten. Daarvoor moet het register altijd compleet en actueel zijn. Vandaar dat zorgaanbieders of zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en klinieken wettelijk verplicht zijn om die gegevens te registreren en aan te leveren aan het landelijk implantatenregister.

Dit is een implantaat. Als een zorgverlener het gebruikt, registreert deze dat in het patiëntendossier. Door de in het patiëntendossier geregistreerde gegevens via een koppeling door te geven, zorgt de zorgaanbieder dat het aan het Landelijk Implantaten Register wordt toegevoegd en aan de patiënt wordt gegeven.  Mocht er iets mis zijn, dan kan de zorginstelling snel contact met de patiënt opnemen. En kunnen patiënten voortaan nog sneller geholpen worden.