Handreiking integrale aanpak arbeidsuitbuiting; samenwerken in de praktijk

Deze handreiking richt zich op het aanpakken van de veroorzakers en facilitators van arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling van werkenden. Het doel is om de juiste instrumenten te bieden om handhavend op te treden. Hierbij is het essentieel om de positie van het slachtoffer mee te nemen in de overwegingen die tot een bepaalde aanpak leiden.

Handreiking integrale aanpak arbeidsuitbuiting; samenwerken in de praktijk (PDF | 33 pagina's | 476 kB)