Nadere toelichting op de aanbevelingen van de Raad Rapport Aanpak mensenhandel en mensensmokkel in Caribisch Nederland

Bijlage bij de beleidsreactie het inspectierapport ‘Aanpak van mensenhandel en mensensmokkel’ van de Raad voor de rechtshandhaving.

Nadere toelichting op de aanbevelingen van de Raad Rapport Aanpak mensenhandel en mensensmokkel in Caribisch Nederland (PDF | 4 pagina's | 190 kB)