Hoe kan ik slachtoffers van mensenhandel helpen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om slachtoffers van mensenhandel te helpen. U kunt bijvoorbeeld een slachtoffer van vermoedelijke mensenhandel melden bij de politie. U kunt een slachtoffer van mensenhandel ook aanmelden bij CoMensha.

Mensenhandel melden

Vermoedt u dat er in uw omgeving sprake is van mensenhandel? Of bent u zelf slachtoffer? Dan kunt u aangifte doen bij de politie.

Uitbuiting door arbeid melden

Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel. Hierbij moeten mensen onder dwang werk doen onder zeer slechte omstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Vermoedt u dat iemand onder dwang moet werken, dan kunt u deze arbeidsuitbuiting melden bij de Inspectie SZW.

Anoniem aangifte doen van mensenhandel

Wilt u een melding doen van (een vermoeden van) mensenhandel en wilt u anoniem blijven? Dan  kunt u terecht bij Stichting M (Meld Misdaad Anoniem).

Slachtoffer mensenhandel melden bij CoMensha

U kunt een mogelijk slachtoffer van mensenhandel aanmelden bij CoMensha. Het coördinatiecentrum mensenhandel helpt meerderjarige slachtoffers hulp en opvang te vinden. Bijvoorbeeld in de vrouwenopvang. Maar ook in speciale opvangprogramma’s voor bepaalde groepen zoals buitenlandse slachtoffers.

Hulp minderjarige slachtoffers mensenhandel

Jeugdzorg Nederland coördineert de hulp en opvang voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel.

Wegwijzer mensenhandel

Op Wegwijzer mensenhandel vindt u meer informatie over wie wat wanneer doet om slachtoffers te ondersteunen. Ook vindt u informatie over waar slachtoffers recht op hebben.

Bescherming slachtoffers mensenhandel zonder rechtmatig verblijf

Slachtoffers van mensenhandel zonder rechtmatig verblijf kunnen ook aangifte doen. Zij kunnen gebruikmaken van de verblijfsregeling mensenhandel. Betrokken personen krijgen 3 maanden bedenktijd.

In die periode mogen ze in Nederland blijven. Ze kunnen dan nadenken over medewerking aan een strafrechtelijk onderzoek naar de dader(s) van mensenhandel. Als zij besluiten hieraan mee te werken, krijgen zij een tijdelijke verblijfsvergunning. Het slachtoffer heeft recht op opvang, een uitkering en medische hulp. Dit geldt tijdens de bedenktijd en de looptijd van de verblijfsvergunning.